อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภทการลงทะเบียน
อัตราพิเศษ
ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย.
อัตราปกติ
๑ ธ.ค. - ๑๕ ธ.ค.

อัตราหน้างาน
๑๖ ธ.ค. เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน
Pre-congress: Cadaveric Workshop (วันที่ ๑๖ ธ.ค.)
และประชุมหลัก (วันที่ ๑๗-๑๘ ธ.ค.)
๑๖,๕๐๐ บาท
๑๗,๕๐๐ บาท ๑๘,๕๐๐ บาท
ลงทะเบียนเฉพาะประชุมหลัก (วันที่ ๑๗-๑๘ ธ.ค.)
 ๕,๐๐๐ บาท  ๖,๐๐๐ บาท  ,๐๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียนพร้อมสมัครสมาชิกชมรม (รวมค่าสมัครสมาชิกแล้ว)
Pre-congress: Cadaveric Workshop (วันที่ ๑๖ ธ.ค.)
และประชุมหลัก (วันที่ ๑๗-๑๘ ธ.ค.)
๑๗,๕๐๐ บาท
๑๘,๕๐๐ บาท ๑๙,๕๐๐ บาท
ลงทะเบียนเฉพาะประชุมหลัก (วันที่ ๑๗-๑๘ ธ.ค.)
 ๖,๐๐๐ บาท  ๗,๐๐๐ บาท  ,๐๐๐ บาท
ค่างานเลี้ยง
ค่างานเลี้ยงรับรอง (วันที่ ๑๗ ธ.ค.)
๑,๒๐๐ บาท
 
* ค่าสมัครสมาชิกชมรมฯปกติ ๕,๐๐๐ บาท (สมาชิกภาพ ๕ ปี)
* Pre-congress workshop จัดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมหัตถการทางการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับลงทะเบียนคนไทย ๔ คน และชาวต่างชาติ ๓๖ คน (first come first serverd basis)

* ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆในการโอนเงิน

การลงทะเบียน
กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนด เข้าบัญชี
 
 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เลขที่ 901-7-03976-0 ชื่อบัญชี IOPBS2016นโยบายการยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

  1. การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งสำนักงานเลขาฯเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. หากแจ้งยกเลิกลงทะเบียนภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียน โดยหักค่าดำเนินการไว้ ๓๐% และการประชุมไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนหากแจ้งยกเลิกหลังจากวันที่ ๑ ธันวาคม เป็นต้นไป
 
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Registration form-Thai-IOPBS2016-final-Sep.docx)แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับคนไทยRev.20160921152 kB

Organizer

Logo ICS  apst Thai Breast Disease Society 2  sitecBSI logo